Vladimir Bazhenov \ Vladimir Bazhenov - Summer still life \ Summer Still life - 60
  • Vladimir Bazhenov \ Vladimir Bazhenov - Summer still life \ Summer Still life - 60

    RUB 100,000.00Price

    Canvas, oil  - 60x80 sm